RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Akai Karolina Wojciechowska z siedzibą w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 235 (dalej Akai).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do naszego biura poczta@salon-akai.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji pierwszej lub kolejnej wizyty w salonie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Akai?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • obsługi rejestracji zabiegów, które do nas kierujesz,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dla Twojego organizmu podczas zabiegu i po nim,
 • wypełnienia wymogów ubezpieczyciela OC salonu i pracujących w nim osób.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie Twojego pozwolenia, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. aktywność na stronie do rejestracji on-line lavito.pl lub strony www.salon-akai.pl,
 • dopasowanie reklam z promocją zgodnie z Twoimi preferencjami i potrzebami zabiegowymi,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, na które wyrażasz zgodę,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem poprawy działania usług czy oszacowania głównych potrzeb klientów,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • umożliwienie dokonywania wpłat zadatków celem rezerwacji zabiegów premium (np. makijaż permanentny),
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego dla zabiegów zwykłych

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zabiegów w Akai.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, musimy pozyskać od Ciebie inne dane niezbędnych np. ze względów rachunkowych (zwrot zadatków lub zaliczek). Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Akai w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Akai; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmom, które umożliwiają Tobie umówienie się na zabieg za pośrednictwem internetu, za pomocą przekierowania ze strony www.salon-akai.pl przyciskiem „zarezerwuj on-line”  lub bezpośrednio na stronie www.booksy.com, Booksy International Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6/U4, 00-845 Warszawa, wspierającą nas w świadczeniu usługi, czyli takim, które zapewniają komunikację z Tobą, umożliwiają Tobie kontakt z nami i samodzielną rejestrację, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 

Jak chroniony jest dostęp do Twoich danych?

Twoje dane gromadzone w Booksy International Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6/U4, 00-845 Warszawa chronione są systemami ochronym tej firmy.
Twój numer telefonu, zapisany w naszym aparacie telefonicznym, chroniony jest przyciskiem palca pracownika oraz kodem numerycznym znanym tylko przeszkolonym pracownikom.

Twoje zgody na wykonanie zabiegów w formie papierowej, z danymi jakie podałeś, przechowywane są w zamykanej na klucz szafce. Dostęp do nich mają tylko przeszkoleni pracownicy.